Latest Documentries


Friends of Suai


Suai Youth Media

Media


Art & Culture


Suai Social Network

Community

Isin di’ak Hakmatek

October 27th, 2008 jen Posted in Chamot's Little Book of Poetry, Isin di'ak Hakmatek, Poetry, Timorese Poems Comments Off on Isin di’ak Hakmatek

Hanoin to’ok ema toba
Lilin lakan iha santa cruz
Roo metan mai saka
Mata wen nunka maran

Karii to’ok ai-funan
Bolu fali nia klamar
Manu metan mai kanta
Hein malu rai seluk

Latan aan ba rai bolu lafila
La katak lia menon ba los deit
Tidin tun ai kruz,atu fila la fila
Ema barak asisti loron ikus moris nian

Isin ha’u iha ia han rai nian
Uma foun ha’u hela mak fatin sunu no karii
Husi dook ha’u rona ema kanta bolu ha’u
Isin di’ak ba sira hakmatek mai ha’u.

Liman Rasan: Sancho Chamot Alves Nahac
Dili 02-10-07

AddThis Social Bookmark Button